FEPŻ PODPROGRAM 2023

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach
programu pomoc żywnościowa utrzymają osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, które
zakwalifikowały się do podprogramu. Pomoc będzie wydawana w postaci paczek żywnościowych.
Informacje o terminie wydawania żywności będzie umieszczana na stronie internetowej.
– parafialapiszewo.pl ( Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Starogard Gd.)
Po otrzymaniu towaru dystrybucja żywności będzie się odbywała w najbliższą środę lub w piątek.
Miejscem wydawania żywności będzie budynek Zespołu Caritas Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Bp. Dominika 8 w Starogardzie Gd.