Nabożeństwa i Sakramenty

Msze Święte i Nabożeństwa

Porządek Mszy Świętych:

Święta „zniesione”:

7:00

10:00

14:00 Szpital

16: 30

18: 00

Niedziela

7:00

8:15 Szpital

9:15 Suma

10:30 Msza św. dla młodzieży

11:45 Msza św. dla dzieci

18: 00

Dni powszednie:

7:00

18: 00